saison 2016/2017

saison 2015/2016

karate 2015.2016.pdf
Document Adobe Acrobat 49.9 KB

saison 2014/2015

karate 2014.2015.pdf
Document Adobe Acrobat 49.1 KB

saison 2013/2014

karate 2013.2014.pdf
Document Adobe Acrobat 187.6 KB

saison 2012/2013

karate 2012.2013.pdf
Document Adobe Acrobat 151.9 KB

saison 2011/2012

résultats 2011-2012
karate.pdf
Document Adobe Acrobat 273.8 KB

saison 2010/2011

Résultats 2010-2011.pdf
Document Adobe Acrobat 79.0 KB

saison 2009/2010

saison 2009-2010.pdf
Document Adobe Acrobat 5.0 KB

saison 2008/2009

saison 2008-2009.pdf
Document Adobe Acrobat 52.6 KB

saison 2007/2008

saison 2007-2008.pdf
Document Adobe Acrobat 12.0 KB

saison 2006/2007

saison 2006-2007.pdf
Document Adobe Acrobat 23.6 KB

saison 2005/2006

saison 2005-2006.pdf
Document Adobe Acrobat 15.1 KB

saison 2004/2005

résultas 2004-2005
saison 2004-2005.pdf
Document Adobe Acrobat 173.4 KB

saison 2003/2004

saison 2003-2004.pdf
Document Adobe Acrobat 21.3 KB